Kategorie
admin poczta

Piekielna Poczta, Telegraf i Telefon

Poczta w zasadzie po prostu działa.

Konfiguracja jest niemalże identyczna jak na poprzednim serwerze, konta użytkowników i hasła się nie zmieniły – ale trzeba będzie zmienić nazwy serwerów SMTP/POP3/IMAP. Nowe ustawienia:

  • SMTP: mail.hell.pl, port 25 (TLS), 587 (TLS) lub 465 (SSL); preferowany jest port 587/TLS,
  • POP3: mail.hell.pl, porty 110 (TLS) lub 995 (SSL),
  • IMAP: mail.hell.pl, porty 143 (TLS) lub 993 (SSL),
  • SIEVE: mail.hell.pl; programy korzystające z protokołu MANAGESIEVE powinny połączyć się automatycznie. Uwaga: wrzucenie na serwer i aktywowanie skryptów sieve spowoduje, że MTA zacznie używać dovecotowego mechanizmu dostarczania poczty i reguł zawartych w dostarczonych skryptach. MTA reguł dostarczania poczty szuka w następującej kolejności (używana jest pierwsza znaleziona metoda):
  1. w skryptach sieve, jeśli zainstalowane przy pomocy protokołu MANAGESIEVE lub skonfigurowane w inny sposób,
  2. w plikach .forward-suffix, .forward+suffix (dla adresów typu user+suffix@doma.in)
  3. w plikach .forward
  4. w pliku .mailfilter (reguły programu maildrop)
  5. w pliku .procmailrc (reguły procmaila) W razie nieskonfigurowania żadnej z tych metod używany jest standardowy mechanizm systemowy: dostarczanie do katalogu $HOME/Maildir

Odspamianie.

Leave a Reply